Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinin 8. maddesi gereğince "Yükseköğretim kurumları tarafından bir rektör yardımcısı sorumluluğunda, engelli öğrencilerin akademik, idari, fiziksel, psikolojik, barınma ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek, ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek üzere, Genel Sekreterliğe bağlı engelli öğrenci birimi oluşturulur. Birimin çalışma usul ve esasları yükseköğretim kurumlarınca belirlenir". 

 

Prof. Dr. Günay ÇAKIR Rektör Yardımcısı
Mehmet ATALAY Genel Sekreter Yardımcısı
Kerime KAYHAN Genel Sekreterlik - Şef
Fatih GÖKDOĞAN Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Tekniker